Zijnsoriëntatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Zijnsoriëntatie is een pad van verlichte levenskunst, ontwikkeld door Hans Knibbe, oprichter en inspirator van de school voor Zijnsoriëntatie. Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Deze open ruimte van Zijn blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je ontspant en komt in contact met inspiratie, liefde en levenslust.

Zijnsgeoriënteerde Meditatie
Meditatie in Beweging

Eigentijds spiritueel pad

Zijnsoriëntatie helpt je om je leven wezenlijk te verdiepen en te verrijken. De school voor Zijnsoriëntatie en de leraren Zijnsoriëntatie met hun eigen leerruimtes in Nederland en België hebben zich gespecialiseerd in het aanbieden van een eigentijds pad van verlichte levenskunst, dat je zonder haast kunt volgen en dat toegesneden is op de westerse mens.

We vatten onze benadering samen met ‘rust in Zijn en doe wat je wilt’.

Het ‘rusten in Zijn’ leer je in de diverse meditatievormen die in de leerruimte Zijnsoriëntatie worden aangeboden. Wanneer je rust in Zijn kom je in contact met de oorspronkelijke openheid van Zijn. Je bent dan niet langer bepaald door beperkende aannames over jezelf en de wereld. Rustend in deze openheid verschijnen spontaan je inherente Zijnskwaliteiten als liefde, compassie, kracht en wijsheid.

Om te ‘doen wat je wilt’ moet je jezelf los weten te maken van je historisch bepaalde identiteit en gewoontepatronen. Je ontdekt nieuwe onbekende delen van jezelf. Het is een verheugend proces om te worden wie je werkelijk bent. Maar het vraagt ook moed om jezelf op deze manier te leren kennen en om nieuwe stappen in je leven te zetten, die in overeenstemming zijn met wie je hebt ontdekt te zijn.

Verlichte levenskunst

Het is de specialiteit van Zijnsoriëntatie om de bewustzijnstraining van ‘rust in Zijn’ te verbinden met psychologische begeleiding. Zo kun je nieuwe inzichten en vaardigheden integreren in je leven. Je leert je werk en je relaties inrichten op basis van Zijnsbewustzijn. In het vormgeven van wat je werkelijk wilt, moet je ruimer durven zijn dan de historisch bepaalde aannames over jezelf en de wereld.  Dit noemen we ‘doe wat je wilt’.

Dit individuatieproces – het worden wie je werkelijk bent – is in onze visie het belangrijkste werk dat je kunt doen. Het is een gift, niet alleen aan jezelf maar ook aan de wereld.

Om dit proces mogelijk te maken heeft deze leerruimte Zijnsoriëntatie een programma, waarin je persoonlijk begeleid wordt en zonder druk en haast je defensies leert kennen en loslaten.

Je krijgt op het pad verschillende meditatievormen en psychologische methodes aangereikt. Ons pad is gebaseerd op de dagelijkse beoefening van meditatie. Alleen zo kan het pad vrucht dragen.

Hans Knibbe

Hans Knibbe

Hans Knibbe (1949) is de oprichter en inspirator van de school voor Zijnsoriëntatie (1987). Hij is als klinisch psycholoog afgestudeerd in 1975 en legde zich toe op het eigen maken van de zogenaamde humanistische therapievormen als Gestalt en Imagery, onder andere door opleiding te volgen bij het ‘institute of unitive psychology’ van J. Stattman. In diezelfde periode heeft hij zich ook verdiept in Advaita en Boeddhisme.

Na een aantal jaren lid te zijn geweest van de groepspraktijk unitieve psychologie en ook les te hebben gegeven in de unitieve opleiding, leidde zijn spirituele ontwikkeling ertoe om de inherente en altijd aanwezige heelheid van de persoon als uitgangspunt van zijn begeleiding te kiezen. Dat leidde tot de ontwikkeling van Zijnsoriëntatie en in het kielzog daarvan de oprichting van de School voor Zijnsoriëntatie.

Dzogchen werd zijn belangrijkste spirituele bron. Hij heeft retraites gevolgd bij Sogyal, Namkhai Norbu, Tsoknyi Rinpoche, Tenzin Wangyal en Dan P. Brown. 

Zijn psychologische kennis verdiepte hij met objectrelatie- en hechtingstheorieën.

Op dit moment is hij inhoudelijk directeur en bestuurder van de School voor Zijnsoriëntatie, geeft retraites, supervisie, nascholing en een non duale lerarenopleiding voor afgestudeerde leraren.

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid.”

Hans knibbe